Ephemeral // YOUR SINGAPORE ITB ASIA’17


︎︎︎CATConcepte, proposta completa i renders per proposta de Stand turístic per la ciutat de Singapur.

El concepte inicial va ser treballat sota la idea d’una “ciutat multicultural sota un sostre vegetal” que va evolucionar fins la proposta mostrada.

Col·laboració amb Robert Marquès i Biagio Cardella per Dylunio.

︎︎︎ESPConcepto, propuesta completa y renders para propuesta de Stand turístico para la ciudad de Singapur.

El concepto inicial fue trabajado bajo la idea de una “ciudad multicultural bajo un techo vegetal” que evolucionó hasta la propuesta mostrada.

Colaboración con Robert Marquès y Biagio Cardella para Dylnio.

︎︎︎ENG
Concept, full proposal and 3D renderings for touristic fair stand for the city of Singapore.

The starting concept was worked under the idea of a “multicultural city under a vegetal roof” that evolved to the shown proposal.

Collaboration with Robert Marquès and Biagio Cardella for Dylunio.

︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies