3D  ︎  Photo  ︎  Misc  ︎  About

Work // 3D


_CAT_

Petita mostra de les meves feines en visualització arquitectònica 3D. Una bona part de la meva feina són concursos d’obra pública o privada, projectes d’il·luminació, alguns stands, projectes de retail, vivenda, treballs acadèmics, etc. Generalment treballo la imatge estàtica per ser impresa sobre presentacions.

Disculpeu que alguns dels meus treballs són confidencials i no poden ser publicats.


_ESP_

Pequeña muestra de mis trabajos en visualización arquitectónica 3D. Una buena parte de mi trabajo son concursos de obra pública o privada, proyectos de iluminación, algunos stands, proyectos de retail, vivienda, trabajos académicos, etc. Generalmente trabajo la imagen estática para ser impresa en presentaciones.

Disculpas porque algunos de mis trabajos son confidenciales y no pueden ser publicados.


_ENG_

Small sample of my works in 3D Architectural visualization. Most of my works are public or private architectural competitions, lighting projects, some fair stands, some retail projects, housing and academical works. Generally I am focused on still images intended for layout printing.

Apologies that some of my works are confidential and can not be shown.

︎  ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎