Work // 3D


︎︎︎CAT

Petita mostra de les meves feines en visualització arquitectònica 3D, generalment treballo la imatge estàtica per ser impresa sobre presentacions, tot i que puc oferir altres serveis 3D per arquitectura.

Bona part de la meva feina són encàrrecs privats per arquitectes, constructors, enginyeries i agèncie, altres treballs també realitzats per l’administració pública. Una part de les feines són concursos d’obra pública o privada, projectes d’il·luminació, stands, retail, treballs acadèmics, etc.
︎︎︎ESP

Pequeña muestra de mis trabajos en visualización arquitectónica 3D, generalmente trabajo la imagen estática para ser impresa en presentaciones, aunque puedo ofrecer otros servicios de 3D para arquitectura.

Buena parte de mi trabajo son encargos privados para arquitectos, constructores, ingenierías i agencias, Otros trabajos también realizados para la administración pública. Una parte de los trabajos son concursos de obra pública, proyectos de iluminación, stands, retail, trabajos académicos, etc.
︎︎︎ENG

Small sample of my works in 3D Architectural visualization, generally I am mostly focused on still images intended for layout printing, although I can offer other 3D architectural services.

Most of my works are private commissions for architects, building, engineering and real estate companies. done for public administration. A part of my jobs are architectural competitions, lighting projects, fair stands, retail and academical works.
︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies