Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact

Work // 3D


︎︎︎CAT

Petita mostra de les meves feines en visualització arquitectònica 3D, generalment treballo la imatge estàtica per ser impresa sobre presentacions.
Una bona part de la meva feina són concursos d’obra pública o privada, projectes d’il·luminació, alguns stands, projectes de retail, vivenda, treballs acadèmics, etc.

︎︎︎ESP

Pequeña muestra de mis trabajos en visualización arquitectónica 3D, generalmente trabajo la imagen estática para ser impresa en presentaciones.
Una buena parte de mi trabajo son concursos de obra pública o privada, proyectos de iluminación, algunos stands, proyectos de retail, vivienda, trabajos académicos, etc.

︎︎︎ENG

Small sample of my works in 3D Architectural visualization, generally I am focused on still images intended for layout printing.

Most of my works are public or private architectural competitions, lighting projects, some fair stands, some retail projects, housing and academical works.


︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎