Misc // A.I.


︎︎︎CAT

Publicaré aqui imatges que genero amb diverses aplicacions basades en Intel·ligència Artificial com MidJourney, Canvas, Dall-E 2, etc.

Estic explorant a mode personal les possibilitats d’aquesta eina sense un fi pràctic per el moment.

Pàgina en construcció permanent.
︎︎︎ESP

Próximamente publicaré aquí imágenes que genero con distintas aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial como MidJourney, Canvas, Dall-E 2, etc.

Estoy explorando a modo personal las posibilidades de esta herramienta sin un fin práctico por el momento.

Página en construcción permanente.
︎︎︎ENG

I will post here images that I generate with different tools based on Artificial Intelligence like MidJourney, Canvas, Dall-E 2, etc.

I’m exploring the possibilities of these tools in a personal manner without any practical purpose for the moment.

Page under permanent construction.


Mark
︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies