Work // Photo︎︎︎CAT

No sabria dir de cap arquitecte que no tingui un cert apreci per la fotografia, i no en sóc cap excepció, tot i que la fotografia d’arquitectura no representa la meva activitat professional principal, sí va molt de la mà amb la tasca principal de la “fotografia virtual” que és la visualització arquitectònica.

Fins ara he realitzat aquests projectes de fotografia d’una forma amateur, enfocada a l’autoaprenentatge i a complementar els coneixements dels que disposo.

︎︎︎ESP
No sería capaz de decir ningún arquitecto que no tenga un cierto aprecio por la fotografía, y yo no soy ninguna excepción, aunque la fotografía de arquitectura no representa mi actividad profesional principal, sí va muy ligada a mi tarea principal de la “fotografía virtual” que es la visualización arquitectónica.

Hasta ahora he realizado estos proyectos de fotografía de una forma amateur, enfocada en el auto-aprendizaje y a complementar los conocimientos de los que dispongo.

︎︎︎ENG

I would not be able to name any architect that does not have a taste for photography, and I am no exception on it. Although architectural photography is not my main professional activity, it is very linked to my main work in “virtual photography” that is architectural visualization.

To this day I have made this photography projects in an amateur way, very focused on self-learning and to complement my knowledge.


︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies