Video // Terport Algérie, Oued Smar


︎︎︎CATAnimació de recorregut exterior per mostrar avanprojecte del Bloc administratiu a la terminal aeropotuària (TerPort) d'Algèria, a Oued Smar.


El projecte sencer es va desenvolupar en el plaç d’una setmana, per tal motiu els acabats són molt senzills per minimitzar els temps de renderitzat.

La intenció era fer una passejada inicialment a peu de persona per apreciar l'escala i els accessos i posteriorment donar una visió global del conjunt amb un recorregut a vist d'ocell.

Es fa una transició dia-nit-dia per donar a entendre les transparències de la xapa ondulada microperforada per aclarir els efectes del material com a revestiment de façana.

El vídeo es va renderitzar a 1920x1080 (HD) a 30fps i format H264 (vimeo).


︎︎︎ESP
Animación de recorrido exterior para mostrar el anteproyecto del Bloque administrativo en la terminal aeroportuaria (TerPort) de Algeria, en Oued Smar.

El proyecto entero se desarrolló en el plazo de una semana. Por tal motivo los acabados son muy sencillos para minimizar los tiempos de renderizado.

La intención era dar un paseo inicialmente a pie de persona para apreciar la escala y los accesos y posteriormente dar una visión global del conjunto con un recorrido a vista de pájaro.

Se hace una transición día-noche-día para dar a entender las transparencias de la chapa ondulada microperforada para aclarar los efectos del material como revestimiento de fachada.

El video se renderizó a 1920x1080 (HD) a 30fps y formato H264 (vimeo).

︎︎︎ENG
Outdoor fly-through animation for showing the early project of the administration block of the airport terminal (TerPort) in Algeria, in Oued Smar.

The whole project was completed in a single week. All materials and finishes were extremely simplified to reduce and optimize rendering times.

The intention was to first have a walk in a ground height to appreciate the scale and the access to the complex, and then give a further global view with a fly-through at bird's eye view.

A transition day-night-day is forced to give an idea of the transparency of the perforated corrugated sheet and to show how this material works as a façade finish.

The video was rendered at 1920x1080 (HD) at 30fps and H264 format (vimeo)


Per veure el vídeo en pantalla completa i amb so clica sobre el títol del vídeo aquí sota.

Para ver el vídeo en pantalla completa y con sonido haz clic sobre el título del vídeo aquí debajo.

In order to watch the video in full screen and with sound, click on the title of the video below.


︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies