Housing // Sa Colònia, Mallorca


︎︎︎CATRenders per un projecte de vivenda plurifamiliar d'alt standing a Sa colònia de St.Jordi a Mallorca.

Es tracta de quatre vivendes distribuides de forma orgànica en un volum màxim, que és perforat per diversos pins existents a la parcela, donant entrades de llum natural a l'interior de les vivendes.

Les perspectives són una mostra d'espais tipus de cada vivenda i dels espais comuns.

︎︎︎ESPRenders para un proyecto de vivienda plurifamiliar de alto standing en Sa colonia de St.Jordi en Mallorca.

Se trata de cuatro viviendas distribuidas de forma orgánica en un volumen máximo, que a su vez es perforado por distintos pinos existentes en la parcela, dando entradas de luz natural en el interior de las viviendas.

Las perspectivas son una muestra de espacios tipo de cada vivienda y de los espacios comunes.

︎︎︎ENG3D Renderings of a project of a luxury collective housing building in Sa colonia de St.Jordi in Mallorca.

There are four dwellings distributed in an organic way inside a maximum volume, which in turn are pierced by different existing pines, also offering natural lighting inlets.

The perspectives are a sample of the different types of spaces of each dwelling and the shared spaces.
︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies