Preliminary studies // P.M.E. BCN


︎︎︎CAT Renders per estudi inicial de reforma i ampliació del Palau Municipal d’Esports de Barcelona, al Carrer Lleida, per valorar futures possibilitats de l’edifici històric en el context esportiu i cultural de la ciutat.

︎︎︎ESP Renders para estudio inicial de reforma y ampliación del Palacio Municipal de Deportes de Barcelona, en la Calle Lleida, para valorar futuras posibilidades del edificio histórico en el contexto deportivo y cultural de la ciudad.
︎︎︎ ENG
Renderings for preliminary studies for refurbishment and expansion of the PME “Municipal Sports Palace” of Barcelona, in Lleida Street, to assess future possibilities of the historical building in the sports and cultural context of the city.︎    ︎    ︎    ︎    ︎    ︎︎︎   Privacy/Cookies