Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact

Cybex Corner (El Corte Inglés Zaragoza)


_CAT_

Disseny de Corner - expositor al C.C. El Corte Inglés Sagasta de Saragossa, per a Cybex. Podreu veure algun plànol CAD, alguna imatge virtual del procés intermig, i les fotos del resultat final ja executat. A partir del primer còrner de Madrid, es segueix amb l'estil per als següents dissenys.


_ESP_

Diseño de Córner - expositor en el C.C. El Corte Inglés Sagasta de Zaragoza, para Cybex. Podréis ver algun plano de CAD, alguna imagen virtual del proceso intermedio, y las fotografías del resultado final ya ejecutado. A partir del primer corner de Madrid, se continúa con el estilo para los siguientes diseños.


_ENG_

Design of a mall Corner at the Zaragoza's Sagasta "El Corte Inglés" department store, for Cybex. You'll be able to find some CAD plans, some 3D renderings for the intermediate design process, and some pictures of the final result already built. From Madrid's first mall corner, we are following the same style for the upcoming designs.
︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎