3D  ︎  Photo  ︎  Misc  ︎  About

Work // Miscellaneous


_CAT_

Recopilació de feines variades o antigues però a les que hi tinc un cert apreci.

_ESP_

Recopilación de trabajos variados o antiguos pero a los que tengo un cierto aprecio.

_ENG_

Compilation of various or old works but that I still have some affection for them.

︎  ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎