Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact


Axonometria explicativa de la reforma

Planetario de Madrid


︎︎︎CATRenders per la reforma i readeqüació d’espais i equipaments del Planetari de Madrid.

Projecte a càrrec de Opposite Architects en consultoria per MC Ingenieros.


︎︎︎ESPRenders para la reforma y readecuación de espacios y equipamientos del Plantetario de Madrid.

Proyecto a cargo de Opposite Architects en consultoría para MC Ingenieros.


︎︎︎ENG3D Renderings for the refurbishment and readjustment of spaces and facilities for the Madrid Planetarium.

Project by Opposite Architects in team consultancy for MC Ingenieros.

︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎