3D  ︎  Photo  ︎  Misc  ︎  About

_CAT_
Una mostra del meu Projecte de Fi de Carrera d'Arquitectura a la ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona).
Aquí trobareu algunes làmines, les més importants, de la meva feina.
Vaig convertir una antiga i obsoleta fàbrica de producció textil (construïda als anys 40) en un Centre cultural, enfocat en formar una plataforma per la creació i la difusió cultural a Viladecans (Barcelona)

Podeu descarregar-vos el projecte en PDF DinA3 (CMYK) al link inferior.

_ESP_
Una muestra de mi Proyecto de Fin de Carrera de Arquitectura en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona).
Aquí encontraréis algunas páginas, las más importantes, de mi trabajo. Convertí una antigua y obsoleta fábrica de producción textil (construida en los años 40) en un Centro cultural, centrado en formar una plataforma para la creación y la difusión cultural en Viladecans (Barcelona, España).

Podéis descargar el proyecto en PDF DinA3 (CMYK) en el link inferior.

_ENG_
A sample of my Architecture's final thesis from ETSAB (Superior Architecture Technical School of Barcelona)
Here you'll find some pages, the most important, from my work. Converting an old and obsolete textile factory (built in 1940's) to a Cultural center, focused on being a platform for creation and cultural diffusion in Viladecans (Barcelona, Spain)

You can download the project in DinA3 PDF (CMYK) in the following link.

link PDF


︎  ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎