Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact

_CAT_

Renders 3D per el projecte de fi de carrera d'un company de la universitat. Es tracta d'un museu bastant petit situat a La Roca del Vallès, vora Barcelona.

El museu es centra en tres diferents temes que estan vinculats a l'estil de vida del poble:
Medi natural (Planta baixa), Arqueologia (Planta soterrani) y Pagesia (Planta pis).
Cada tema del museu es situa en una planta diferent, però romanen connectats visualment a través de dobles espais i a través del recorregut guiat._ESP_

Renders 3D para el proyecto de fin de carrera de un compañero de universidad. Se trata de un museo bastante pequeño situado en La Roca del Vallès, cerca de Barcelona, España.

El museo se centra en tres diferentes temas que están vinculados con el estilo de vida del pueblo:
Medio natural (Planta baja), Arqueología (Planta sótano) y Vida campesina (Planta piso).
Cada tema del museo se sitúa en una planta distinta pero permanecen conectados visualmente a través de dobles espacios y a través del recorrido guiado._ENG_

3D renderings for a University mate's Architecture's Final Master Thesis. It is quite a tiny Museum placed in La Roca del Valles, next to Barcelona, Spain.

The museum is focused in three different subjects that are linked to the town's lifestyle:
Natural environment (Grond floor), Archaeology (Basement floor) and Farming / Agriculture (First Floor). Each museum theme is placed in a different floor but they remain connected visually through double spaces and also through the guided tour.︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎