Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact

L&D Lights 2015


_CAT_

Catàleg comercial de petit format de mostra de gamma de productes i solucions en il·luminació LED. La publicació dóna un enfoc general a la gamma, sense entrar en massa detalls tècnics, i que focalitza en l'aplicació per a grans superfícies, retail i ús industrial.
Aquest treball ha sigut realitzat en col·laboració amb Silvia Lligoña, dissenyadora gràfica.


_ESP_

Catálogo comercial de pequeño formato de muestra de gama de productos y soluciones en iluminación LED. La publicación da un enfoque general a la gama, sin entrar en demasiados detalles técnicos y que focaliza en aplicación para grandes superficies, retail y uso industrial.
Este trabajo fue realizado en colaboración con Silvia Lligoña, diseñadora gráfica.


_ENG_

Commercial catalog in a small format as a sample of the product range and solutions in LED lighting.
The publication generally focuses in the product range, without getting too much attention to the technical data, especially focusing in the applications for big surfaces, retail and industrial use. This work was done in collaboration with Silvia Lligoña, graphic designer.


System / Sistema
Typography / Tipografía


Kozuka is a "sans serif" typography that I really love because its extremely clean reading and its huge flexibility through 6 very balanced weights. Fast reading, felxible, technical & clean look.

Kozuka es una tipografía "sans serif" que realmente aprecio por su clarísima lectura y su enorme flexibilidad con sus equilibrados 6 pesos.
Lectura rápida, flexible, técnica y lmpia.

Kozuka és una tipografia "sans serif" que realment aprecio per la seva claríssima lectura i la seva enorme flexibilitat perls seus molt equilibrats 6 pesos.
Lectura ràpida, flexible, tènica i neta.
Details / Detalles / DetallsPictograms / Pictogramas / Pictogrames:

︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎