Jaume Cabistany // Architect / 3D ArchViz

︎︎︎3D Work   ︎︎︎Photo   ︎︎︎Bio & Contact

Badel Block, Zagreb


_CAT_

Al Març de 2012 vaig tenir la oportunitat de treballar amb un bon equip d'estudiants i joves arquitectes, amb el suport d'un arquitecte experimentat també professor de l'escola, tots junts per un concurs internacional d'arquitectura (de caràcter urbà) per Zagreb, Croàcia.

Vaig participar com a jove arquitecte especialitzat en gràfic i imatge 3D, orientant als alumnes per assolir l'aspecte desitjat pel concurs i també per realitzar el "gran render final". No vam guanyar el concurs però va ser una gran experiència.

Trobareu aquí tota la feina que vam realitzar en sis setmanes. Això va ser realitzat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB, UPC) al TOC-TOC (Taller Obert de Concursos). Així que si us plau recordeu que la feina aquí mostrada és d'un equip i no únicament meva. Les làmines són DIN-B1.


_ESP_

En Marzo de 2012 tuve la oportunidad de trabajar con un buen equipo de estudiantes y jóvenes arquitectos, con el soporte de un arquitecto experimentado también profesor de la univerisidad, todos juntos para un concurso internacional de arquitectura (de carácter urbano) para Zagreb, Croacia.

Participé como joven arquitecto especializado en gráficos e imagen 3D, orientando a los alumnos para alcanzar el aspecto deseado para el concurso y también trabajé para realizar el "gran render final". No ganamos el concurso, pero fue una gran experiencia.


_ENG_

In March 2012 I had the opportunity to work with a great team of students and young architects, with the support of an experienced architect also teacher in the university, all together for an international architecture (urban scale) competition for Zagreb, Croatia.

I participated as the leading young architect speciallized with graphics and 3d images, guiding students to reach the desired look and also working on the "last big image". We didn't win but it was for sure a great team experience, thing that I really appreciate. Find here the whole work we did in six weeks.

That was done in Barcelona's Architecture School (ETSAB, UPC) in the T.O.C. T.O.C. (Competitions Open Workshop). Please mind this work shown above is not only mine.
Mind these pages are actually DIN B1 size.︎   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎